top of page

bwyta allan gyda ni yn aberaeron

clwb brecwast

bob dydd gwener  9am - 11AM
English Breakfast

clwb swper

yn dod CYN BO HIR BOB dydd Iau 6pm - 9pm

cadw eich bwrdd nawr
Dinner meal

CADWCH FWRDD

Mae cadw bwrdd bwrdd gyda ni yn hawdd. Rhowch alwad i ni ar 01545 649 140 a bydd ein tîm yn hapus i helpu.
bottom of page