top of page

aros gyda ni yn aberaeron

  • 8 ystafell en-suite

  • 2 brenin, 4 dwbl, 2 twin

  • WiFi am ddim

  • Darperir tywelion

  • Bwyty ar y safle

  • Lleoliad canol y dref

  • Pellter cerdded i'r traeth

  • Croesawir cŵn

Mae gan Westy’r Castell 8 ystafell wely en-suite eang: 2 ystafell maint brenin, 4 ystafell ddwbl a 2 ystafell twin. Mae gan bob ystafell nwyddau ymolchi am ddim a WiFi am ddim. Mae brecwast yn cael ei weini ym mwyty'r Gwesty. Mae ystafelloedd sy'n croesawu cŵn ar gael - gofynnwch wrth archebu.

 

Angharad - Ystafell Brenin

Rhiannon -  Ystafell Brenin

Branwen – Ystafell Ddwbl

Dwynwen – Ystafell Ddwbl

Non -  Ystafell Ddwbl

Gwenllian – Ystafell Ddwbl

Seren Catrin – Ystafell Twin

Efa – Ystafell Twin

 

Nodweddion pob un o'n hystafelloedd eang:

Ystafelloedd Ymolchi Ensuite

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Pethau ymolchi

Teledu

Wifi am ddim

Opsiynau brecwast

Booking form
bottom of page