top of page
Maori background.jpg
Castle Christmas menu (1).png

Ar gael o ddydd Iau 7 Rhagfyr - Cysylltwch i drafod eich gofynion dyddiad ac amser.

Gallwn ddarparu ar gyfer partïon o rhwng 4 a 25 o bobl. Gostyngiad o 15% ar lety ar gyfer gwesteion cinio Nadolig.

 

Mae angen blaendal o £5 y person na ellir ei ad-dalu ar adeg archebu. Mae angen dewis y prydau bwyd o leiaf 7 diwrnod ymlaen llaw.

Mae angen archebu ymlaen llaw - ffoniwch 01545 649 140 neu e-bostiwch enquiries@castlehotelaberaeron.co.uk

Castle NYE (1).png

Mynediad gyda docyn: I archebu lle galwch heibio i’n gweld,  ffoniwch 01545 649 140 neu e-bostiwch enquiries@castlehotelaberaeron.co.uk

bottom of page